cor á gừng

Trồng và chăm sóc cỏ lá gừng tại KCN Sóng Thần 3

Cỏ lá gừng hay còn gọi là cỏ lá tre hoặc cỏ gừng thường. Cỏ gừng sống dai nhờ thân rễ...

Chi tiết